Daily Hukamnama

Hukamnama from Sri Darbar Sahib, Sri Amritsar
May 22, 2018
ਅੰਗ: 883
ਰਾਮਕਲੀ​ਮਹਲਾ​੫​॥
ਤ੍ਰੈ​ਗੁਣ​ਰਹਤ​ਰਹੈ​ਨਿਰਾਰੀ​ਸਾਧਿਕ​ਸਿਧ​ਨ​ਜਾਨੈ​॥ ਰਤਨ​ਕੋਠੜੀ​ਅੰਮ੍ਰਿਤ​ਸੰਪੂਰਨ​ਸਤਿਗੁਰ​ਕੈ​ਖਜਾਨੈ​॥੧॥ ਅਚਰਜੁ​ਕਿਛੁ​ਕਹਣੁ​ਨ​ਜਾਈ​॥ ਬਸਤੁ​ਅਗੋਚਰ​ਭਾਈ​॥੧॥​ਰਹਾਉ​॥ ਮੋਲੁ​ਨਾਹੀ​ਕਛੁ​ਕਰਣੈ​ਜੋਗਾ​ਕਿਆ​ਕੋ​ਕਹੈ​ਸੁਣਾਵੈ​॥ ਕਥਨ​ਕਹਣ​ਕਉ​ਸੋਝੀ​ਨਾਹੀ​ਜੋ​ਪੇਖੈ​ਤਿਸੁ​ਬਣਿ​ਆਵੈ​॥੨॥ ਸੋਈ​ਜਾਣੈ​ਕਰਣੈਹਾਰਾ​ਕੀਤਾ​ਕਿਆ​ਬੇਚਾਰਾ​॥ ਆਪਣੀ​ਗਤਿ​ਮਿਤਿ​ਆਪੇ​ਜਾਣੈ​ਹਰਿ​ਆਪੇ​ਪੂਰ​ਭੰਡਾਰਾ​॥੩॥ ਐਸਾ​ਰਸੁ​ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ​ਮਨਿ​ਚਾਖਿਆ​ਤ੍ਰਿਪਤਿ​ਰਹੇ​ਆਘਾਈ​॥ ਕਹੁ​ਨਾਨਕ​ਮੇਰੀ​ਆਸਾ​ਪੂਰੀ​ਸਤਿਗੁਰ​ਕੀ​ਸਰਣਾਈ​॥੪॥੪॥

This site and organization has allegiance to Sri Akal Takht Sahib.